Ami Shudhu Je Tomar By Imran Bangla Music Video (2018) HD Download

Ami Shudhu Je Tomar By Imran Bangla Music Video (2018) Hd

Ami Shudhu Je Tomar By Imran Bangla Music Video (2018) HD

Ami Shudhu Je Tomar
Singer: Imran
Lyrics: Snahashish Ghosh
Tune & Music: Imran
Cast : Aupurbo & Mehazabien
Editor : Mahmudur Rahman Hime
D.O.P : Sumon Hossain
Writer : Tasdik Shariar
Director : Mahmudur Rahman Hime
Label: Soundtek

Download Link 720p 31Mb HD

Download Link 1 ( video )

Download Link 2 ( video )

Download Link mp3 file

Download Link 1 ( Mp3 Song )

Download Link 2 ( Mp3 Song )