Valobashar Dam By Manotosh Madhu Bangla Music Video 2019 HD

Valobashar Dam By Manotosh Madhu Bangla Music Video 2019 HD

Valobashar Dam By Manotosh Madhu Bangla Music Video 2019 HD

Song Title : Valobashar Dam
Artist : Manotosh Madhu
Lyric : Pradip Saha
Tune : Avi Akash
Music : Musfiq Litu
Cast : Yeasin | Momi
Cinematographer : Sohel Khan
Edit : SK Joy
Color : S.M. Tushar
Story : Pritom Khan

720p Download HDRip 68MB

Download Link 1 ( video )

 Mp3 Song Download

Download Link 1 ( Mp3 Song )